top of page

Wat zijn kernwaarden voor een bedrijf en waar dienen ze voor?

Bijgewerkt op: 21 sep. 2023

In aflevering 4 van mijn podcast ‘Het pad ondernemen’ heb ik het over kernwaarden. Kernwaarden worden vaak in het begin wel benoemd door veel ondernemers maar ze vergeten vaak deze kernwaarden te verankeren in hun bedrijf. Hierdoor zakken de kernwaarden die ze bepaalt hebben in de loop der tijd weg. Vooral als een bedrijf groeit en van de ene in de andere groeifase terecht komt vloeien de kernwaarden vaak weg. Het gevaar dreigt dan dat er een bedrijfscultuur ontstaat die niet voldoet aan hun verwachtingen. Ze helpen niet alleen bij het bepalen van de identiteit van een bedrijf, maar hebben ook invloed op hoe medewerkers zich gedragen en hoe klanten het bedrijf waarnemen. Laten we eens dieper ingaan op de betekenis en het belang van kernwaarden.Betekenis van kernwaarden

Kernwaarden zijn de fundamentele principes en overtuigingen die de normen en gedragspatronen van een bedrijf bepalen. Ze vertegenwoordigen de essentie van wat een bedrijf belangrijk vindt en streven er naar dat deze waarden terugkomen in de dagelijkse activiteiten. Kernwaarden fungeren als de leidende principes die de richting van het bedrijf bepalen en beïnvloeden hoe het zich presenteert aan zowel interne als externe belanghebbenden.


Het doel van kernwaarden

Kernwaarden dienen verschillende doelen binnen een bedrijf:


Richting en focus

Kernwaarden helpen een bedrijf bij het vaststellen van zijn doelen en prioriteiten. Ze bieden een duidelijke richting voor het bedrijf en fungeren als een kompas bij het nemen van beslissingen. Door zich te laten leiden door kernwaarden kan een bedrijf zich concentreren op wat echt belangrijk is en in lijn blijven met zijn overkoepelende visie en missie.


Cultuur en identiteit

Kernwaarden dragen bij aan het creëren van een sterke bedrijfscultuur en identiteit. Ze definiëren de normen en gedragsverwachtingen binnen de organisatie. Medewerkers die de kernwaarden van het bedrijf omarmen, dragen bij aan een positieve werkomgeving en een gevoel van gemeenschap. Een sterke bedrijfscultuur kan ook helpen bij het aantrekken en behouden van talent.


Besluitvorming en consistentie

Kernwaarden bieden een raamwerk voor besluitvorming op alle niveaus van de organisatie. Ze fungeren als een gids bij het evalueren van opties en het nemen van beslissingen die in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf. Dit bevordert consistentie en zorgt ervoor dat alle beslissingen en acties in lijn zijn met de overkoepelende principes van het bedrijf.


Klantperceptie en reputatie

Kernwaarden hebben invloed op hoe klanten een bedrijf waarnemen. Klanten voelen zich vaak aangetrokken tot bedrijven wiens kernwaarden overeenkomen met hun eigen waarden en overtuigingen. Sterke kernwaarden kunnen helpen bij het opbouwen van vertrouwen, klantloyaliteit en een positieve reputatie voor het bedrijf.


Leiderschap en verandering

Kernwaarden spelen een cruciale rol bij het leiderschap binnen een bedrijf. Ze vormen de basis voor het inspireren en motiveren van medewerkers. Kernwaarden kunnen ook helpen bij het faciliteren van veranderingen binnen het bedrijf, omdat ze de gewenste cultuur en gedragsveranderingen definiëren.


Vijf praktische tips om de kernwaarden van je bedrijf te vinden

1. Reflecteer op je visie en missie

Begin met het analyseren van je visie en missie als bedrijf. Wat wil je bereiken en waar geloof je in? Identificeer de belangrijkste principes en overtuigingen die de basis vormen van je visie en missie.

2. Betrek je medewerkers

Organiseer workshops of vergaderingen waarin je medewerkers betrekt bij het identificeren van de kernwaarden van het bedrijf. Vraag hen welke waarden zij belangrijk vinden en welke gedragsnormen zij willen zien binnen de organisatie.

3. Analyseer succesvolle bedrijven

Onderzoek succesvolle bedrijven binnen jouw branche en identificeer hun kernwaarden. Dit kan dienen als inspiratie en referentiepunt bij het bepalen van je eigen kernwaarden. Let op de waarden die resoneren met jouw bedrijf en doelgroep.

4. Definieer gewenst gedrag

Identificeer het gedrag dat je wilt zien bij je medewerkers en klanten. Welke eigenschappen en houding dragen bij aan het succes van je bedrijf? Vertaal deze gewenste gedragskenmerken naar specifieke kernwaarden.

5. Test en verfijn

Implementeer de geïdentificeerde kernwaarden binnen je bedrijf en test ze in de praktijk. Evalueer regelmatig of ze effectief zijn en in lijn zijn met de gewenste bedrijfscultuur. Indien nodig, verfijn en herdefinieer je kernwaarden om ze beter te laten aansluiten bij je bedrijf en medewerkers.


Dit zijn 5 tips die je kunt gebruiken maar het is niet altijd makkelijk. Heb je hulp nodig om de kernwaardes te vinden of te bepalen kan ik je hierbij helpen. Stuur een email naar info@brigdepower.nl of klik op contact op website en stuur me een bericht. Ik neem dan snel contact met je op.

Comments


bottom of page